• Lawly
 • Угода користувача

Угода користувача

Умови використання сайту

 1. Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає умови та правила використання веб-сайту «lawly.com.ua» (далі – Сайт), укладається між інформаційною юридичною платформою «Lawly», в особі ФОП Дмитренко Антон Русланович, ІПН – 3447216012 (далі – Адміністрація) та фізичною особою, яка будь-коли здійснила вхід на Сайт (далі – Користувач).
 2. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою перед використанням Сайту. Використання Сайту означає повне та беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди використання Сайту Користувачем має бути негайно припинено.
 3. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом.
 4. Угода передбачає взаємні права та обов'язки Користувача та Адміністрації за такими пунктами:
 • Порядок використання Сайту
 • Політика конфіденційності
 • Обмеження відповідальності Адміністрації
 • Порядок дії Угоди


Порядок використання Сайту

 1. Сайт дозволяє Користувачеві переглядати та завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту та розповсюджувати для громадських чи комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або комп'ютерних мережах забороняється.
 2. При реєстрації на Сайті та/або надсиланні заявки на отримання юридичної допомоги (далі – Замовлення) Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані.
 3. У процесі реєстрації на Сайті Користувач отримує логін та код доступу, за безпеку яких він несе відповідальність.
 4. Користувач може звертатися до Адміністрації з питаннями, претензіями та побажаннями щодо покращення роботи або з іншою інформацією.
 5. Сайт дозволяє Користувачеві шукати та використовувати інформацію юридичного характеру для особистого ознайомлення.
 6. Сайт дозволяє Користувачеві-замовнику (далі – Клієнт) шукати Користувача-виконавця (далі – Юрист) для отримання послуг.
 7. Сайт дозволяє Юристові приймати Замовлення від Клієнта.


Політика конфіденційності

Загальні положення

 1. Ця політика конфіденційності (далі – Політика) розроблена відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – Дані) Користувачів Сайту.
 2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, IP-адреса, дані про пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачами, а також у листуванні з Адміністрацією), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається їм за допомогою функціоналу Сайту, при написанні повідомлення, проходженні процедури верифікації шляхом надсилання документів про освіту/документи, що підтверджують особу користувача/документів юридичного характеру в тому числі, але не виключно: виписки, свідоцтва, посвідчення, нотаріальні документи або інформація, отримана під час усної комунікації Користувача та Адміністрації.
 3. Під обробкою Даних (далі – Обробка) розуміються будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Адміністрацією.
 4. Розпорядником даних є Адміністрація.
 5. Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту своїх даних авторизації (пароль, логін, номер телефону) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та даних Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким Доступом.


Цілі Обробки

 1. Здійснення покладених на Сайт функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.
 2. Ідентифікація відвідувача як Користувача Сайту для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, запровадження бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм захисту Користувачів.
 3. Надсилання розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою надсилання комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин Сайту.
 4. Поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, пошуку за ключовими словами на Сайті, аналізі та прогнозуванні переваг, інтересів Користувачів.
 5. Проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами цієї Політики.
 6. Проходження перевірки при процедурі верифікації шляхом надсилання Користувачем відповідних документів, які вимагає Сайт для успішного використання Сайту.


Надання доступу до даних

 1. Розкриття Даних Юристу відбувається під час створення Клієнтом Замовлення, але лише обсягу необхідному Замовлення.
 2. В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Сайту, Адміністрація може розкривати статистику роботи Юристів, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією із Замовлення.
 3. Сайт містить посилання на інші веб-ресурси, на які дія цієї Політики не поширюється.
 4. Адміністрація здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі – Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно щодо обґрунтованим запитам органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані.
 5. Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України здійснювати обмін даними з органами державної влади з метою запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
 6. Користувач у будь-який момент може змінити або видалити особисту інформацію, або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на Обробку через особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: [email protected].


Обмеження відповідальності Адміністрації

 1. Адміністрація не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на Сайті. Адміністрація докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації, що надається на Сайті. Вся інформація та матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, як явних, так і на увазі.
 2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і може стати застарілою. Адміністрація не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з Сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.
 3. Адміністрація не несе відповідальності за висловлювання Користувача, зроблені чи опубліковані на Сайті. Водночас Адміністрація вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікації повідомлень, які порушують чинне законодавство чи норми моралі.
 4. Адміністрація не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб або третіх осіб щодо Користувача.
 5. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати (реальні чи можливі), що виникли у зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.
 6. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису на обліковому записі на Сайті.
 7. Адміністрація не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних під час створення облікового запису Користувача.
 8. В цілях вищевикладеного Адміністрація залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію та вживати технічних та юридичних заходів для припинення доступу до Сайту Користувачів, які створюють, згідно з висновком Адміністрації, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують вимоги Угоди.
 9. Адміністрація не несе відповідальності за коректність виконання Клієнта.
 10. Адміністрація не несе відповідальності за неповне виконання чи невиконання послуги Клієнта.
 11. Адміністрація не несе відповідальності за затримку термінів виконання замовлення Юристом.
 12. Адміністрація не несе відповідальності за вибір Юриста Клієнтом.
 13. Адміністрація не несе відповідальності за недостовірну інформацію від Клієнта чи Юриста.
 14. Адміністрація не несе відповідальності за недостовірну вказівку Юристом вартості послуги або за зміну вартості під час виконання цієї послуги.


Порядок дії Угоди

 1. Ця Угода є договором. Адміністрація залишає за собою право як змінити цю Угоду, так і запровадити нову. Подібні зміни набирають чинності з моменту їхнього розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.
 2. Ця Угода набуває чинності при першому відвідуванні Сайту Користувачем та діє між Користувачем та Адміністрацією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.
 3. Сайт є інформаційним майданчиком зі спеціалістами, які надають юридичні послуги – Юристами. Використання Сайту Користувачами можливе суворо у рамках Угоди та законодавства України про права інтелектуальної власності.
 4. Всі торгові марки та назви, на які даються посилання у матеріалах цього Сайту, є власністю їх відповідних власників.
 5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати будь-які частини Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві Адміністрацією.
 6. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.