• Lawly
 • Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Загальні положення

 1. Ця політика конфіденційності (далі – Політика) розроблена відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – Дані) Користувачів Сайту.
 2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, IP-адреса, дані про пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачами, а також у листуванні з Адміністрацією), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається їм за допомогою функціоналу Сайту, при написанні повідомлення, проходженні процедури верифікації шляхом надсилання документів про освіту/документи, що підтверджують особу користувача/документів юридичного характеру в тому числі, але не виключно: виписки, свідоцтва, посвідчення, нотаріальні документи або інформація, отримана під час усної комунікації Користувача та Адміністрації.
 3. Під обробкою Даних (далі – Обробка) розуміються будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Адміністрацією.
 4. Розпорядником даних є Адміністрація.
 5. Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту своїх даних авторизації (пароль, логін, номер телефону) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та даних Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким Доступом.


Цілі Обробки

 1. Здійснення покладених на Сайт функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.
 2. Ідентифікація відвідувача як Користувача Сайту для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, запровадження бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм захисту Користувачів.
 3. Надсилання розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою надсилання комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин Сайту.
 4. Поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, пошуку за ключовими словами на Сайті, аналізі та прогнозуванні переваг, інтересів Користувачів.
 5. Проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами цієї Політики.
 6. Проходження перевірки при процедурі верифікації шляхом надсилання Користувачем відповідних документів, які вимагає Сайт для успішного використання Сайту.


Надання доступу до даних

 1. Розкриття Даних Юристу відбувається під час створення Клієнтом Замовлення, але лише обсягу необхідному Замовлення.
 2. В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Сайту, Адміністрація може розкривати статистику роботи Юристів, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією із Замовлення.
 3. Сайт містить посилання на інші веб-ресурси, на які дія цієї Політики не поширюється.
 4. Адміністрація здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі – Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно щодо обґрунтованим запитам органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані.
 5. Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України здійснювати обмін даними з органами державної влади з метою запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
 6. Користувач у будь-який момент може змінити або видалити особисту інформацію, або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на Обробку через особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: [email protected].