• Lawly
 • Публічна оферта

Публічна оферта

Загальні положення

 1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – Оферта) інформаційної юридичної платформи «Lawly», в особі ФОП Дмитренко Антон Русланович, ІПН – 3447216012 (далі – Адміністрація), яка адресована будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – Користувач), разом іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, щоб укласти договір про надання інформаційних послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
 2. Адміністрація публікує цю Оферту на інтернет-сайті lawly.com.ua (далі – Сайт). Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://lawly.com.ua/p/offer.
 3. Крім тексту цього Договору, порядок користування Сайтом визначається Угодою користувача, розміщеною за адресою https://lawly.com.ua/p/terms, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
 4. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України цей Договір є публічним договором, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень та додатків до нього.
 5. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до Оферти (у тому числі до опису послуг, тарифів, порядку оплати) та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін такі зміни набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень пункту 2 розділу «Загальні положення» цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.
 6. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають такі значення:
 • Сервіс – онлайн-сервіс комп'ютерного програмування у вигляді Інтернет-ресурсу, розміщеного в Інтернеті за адресою https://lawly.com.ua для пошуку юристів в Україні. Сервіс об'єднує два каталоги: каталог юристів та каталог юридичних послуг. Каталог юристів складається з юристів різного профілю: дипломованих юристів, адвокатів, нотаріусів, юридичних компаній та бюро перекладів. Каталог послуг є категоризованим списком юридичних послуг.
 • Акаунт – обліковий запис Користувача.
 • Реєстрація – процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті для отримання особистого Аккаунта.
 • Логін – ідентифікатор Користувача при Реєстрації, який він використовує у процесі використання Сайтом відповідно до цього Договору.
 • Пароль – код доступу до Акаунта.
 • Авторизація – введення зареєстрованим Користувачем своїх Логіна та Пароля для входу в Акаунт.
 • Особистий кабінет – сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої Користувач самостійно розміщує (у тому числі редагує, видаляє та додає) інформацію про себе та свій Акаунт.
 • Публічний профіль – це загальнодоступна сторінка Користувача, на якій відображається інформація, що заповнена в Особистому кабінеті.
 • Клієнт - зареєстрований Користувач-замовник.
 • Юрист - зареєстрований Користувач-виконавець.
 • Послуга – дії Юриста, спрямовані на вирішення проблеми Клієнта.
 • Заявка – функціонал для опису Клієнтом проблеми і подальшої відправки цієї інформації Юристові.
 • Сервісний збір – разовий платіж Клієнта для отримання доступу до платного функціоналу Заявки.
 • Замовлення – функціонал для управління Заявкою та для комунікації з Юристом щодо надання їм Послуги згідно відправленої Заявки.
 • Онлайн-замовлення – функціонал Сайту для підбору відповідного Юриста для вирішення проблеми Клієнта у вигляді виконаного Замовлення (далі – Підбір).
 • Онлайн-гаманець – баланс Користувача, що відображає суму внутрішньої валюти Сайту на Акаунті.
 • Онлайн-оплата – дія Клієнта перед використанням функціоналу Онлайн-замовлень, що передбачає переведення коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту, що, як наслідок, конвертує надіслані кошти у внутрішню валюту Сайту та зарахує її на Онлайн-гаманець Клієнта, сума якої регулюється Адміністрацією.
 • Онлайн-чат – функціонал розміщення Користувачем на сторінках Сайту особистих повідомлень, які недоступні для огляду всім Користувачам, а доступні лише Користувачам цього функціоналу.
 • Арбітраж – процедура перевірки Замовлення, що проводиться незалежним арбітром Сервісу, результат якої є незаперечним вердиктом на суперечку між Клієнтом та Юристом за цим Замовленням.

У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони керуватимуться трактуванням термінів, що використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України.


Предмет договору

 1. У порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Адміністрація надає доступ через мережу Інтернет до програмної продукції у вигляді Сайту та до платного функціоналу, в залежності від типу оплати (Сервісний збір та/або Онлайн-оплата).
 2. Акцептом – моментом повного підтвердження та беззастережного прийняття всіх умов Договору, його додатків, правил, доповнень, що є його невід'ємними частинами – є оплата Сервісного збору та/або Онлайн-оплата (для Клієнта) або прийняття Замовлення в роботу (для Юриста).
 3. У разі незгоди Користувача з будь-якими положеннями цього Договору, Користувач не має права використовувати функціонал Заявки та/або Онлайн-замовлення.
 4. Адміністрація має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам усіх або частини послуг по використанню та/або доступу до Сайту.


Порядок використання функціоналу Заявка

 1. Після оплати Сервісного збору Клієнтом інформація із Заявки відправляється обраному Юристові у вигляді листа на електронну адресу та/або СМС, а також в Особистому кабінеті Юриста створюється Замовлення.
 2. Після цього в Особистому кабінеті Клієнта створюється Замовлення, що дозволяє Клієнту отримати доступ до контактів Юриста та до функціоналу контролю Заявки.
 3. Користувачеві забороняється розміщення особистих повідомлень в Онлайн-чаті: які порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових «пірамід»; є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; порушують права третіх осіб. Адміністрація має право на ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
 4. Права та обов'язки Користувачів визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
 5. Що Клієнт, що Юрист мають право відмовитися від Замовлення, проте сплачений Сервісний збір Клієнту не повертається.
 6. Використовуючи функціонал Заявки Клієнт усвідомлює та підтверджує, що:
 • Адміністрація не гарантує зворотного зв’язку від Юриста;
 • Адміністрація та Юрист є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
 • Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Клієнта діяльності, що здійснюється Юристом щодо виконання Замовлення для Клієнта;
 • Адміністрація не є Стороною електронної угоди між Юристом та Клієнтом, предметом якої є Послуга, що надається Юристом.


Порядок оплати функціоналу Заявка (Сервісний збір)

 1. За бажанням Клієнта скористатися функціоналом Заявка, він має заздалегідь сплатити Сервісний збір.
 2. У разі неможливості та/або відсутності відповіді Юриста на Заявку Адміністрація не зобов'язується повернути Клієнту сплачену ним суму платежу.
 3. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Клієнта чи Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 4. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 5. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки оплата Сервісного збору підтверджує якість наданих Клієнтові послуг у вигляді доступу до функціоналу Заявка відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Онлайн-замовлення

 1. Після Онлайн-оплати Клієнтом відбувається процедура Підбору в рамках функціоналу Онлайн-замовлення.
 2. Після успішного Підбору підібраний Юрист отримує сповіщення про нове Замовлення для його прийняття в роботу.
 3. Після прийняття Юристом Замовлення Клієнт та Юрист укладають між собою відповідні домовленості, що не стосуються Адміністрації, а Адміністрація забезпечує Клієнта та Юриста функціоналом Онлайн-Замовлення у рамках цього Замовлення.
 4. Користувачеві забороняється розміщення особистих повідомлень в Онлайн-чаті: які порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових «пірамід»; є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; порушують права третіх осіб. Адміністрація має право на ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
 5. Права та обов'язки Користувачів визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
 6. Клієнт та Юрист мають право відправити Замовлення на Арбітраж у разі незадоволення відповідної сторони під час знаходження цього Замовлення у роботі.
 7. Клієнт має право відмовитися від підібраного Юриста або від Замовлення в цілому, і після успішного Арбітражу Клієнт може попросити підібрати іншого Юриста або повернути кошти у вигляді внутрішньої валюти на свій Онлайн-гаманець, сума якої регулюється Адміністрацією.
 8. Юрист має право відмовитись від Замовлення загалом, після чого відбудеться повторна процедура Підбору.
 9. Терміни виконання Замовлення, зазначені в описі Послуг, є орієнтовними. Насправді тривалість виконання Замовлення залежить від складності конкретної проблеми Клієнта та загального навантаження Юриста.
 10. Юрист зобов'язується підтвердити факт виконання Замовлення у повному обсязі, а Клієнт зобов'язаний підтвердити на Сайті факт виконання Замовлення Юристом щодо укладених із ним домовленостей.
 11. Якщо Клієнт не підтверджує виконання Замовлення після підтвердження Юриста протягом 48 годин, то воно вважається виконаним.
 12. Після успішного виконання Замовлення Юристу на Онлайн-гаманець нараховується винагорода у вигляді внутрішньої валюти, сума якої регулюється Адміністрацією.
 13. Виконане Замовлення неможливо відправити на Арбітраж будь-якою стороною цього Замовлення.
 14. Використовуючи функціонал Онлайн-замовлення Клієнт, роблячи Замовлення, а в свою чергу Юрист – приймаючи таке Замовлення, усвідомлюють та підтверджують, що:
 • Адміністрація та Юрист є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
 • Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Клієнта діяльності, що здійснюється Юристом щодо виконання Замовлення для Клієнта;
 • Адміністрація не є Стороною електронної угоди між Юристом та Клієнтом, предметом якої є Послуга, що надається Юристом.


Порядок оплати функціоналу Онлайн-замовлення (Онлайн-оплата)

 1. За бажанням Клієнта скористатися функціоналом Онлайн-замовлення, він має заздалегідь сплатити повну вартість обраної Послуги шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту.
 2. У разі неможливості надання функціоналу Онлайн-замовлення Клієнту з вини Адміністрації, Адміністрація зобов'язується повернути Клієнту сплачену ним суму платежу у вигляді внутрішньої валюти на його Онлайн-гаманець, сума якої регулюється Адміністрацією.
 3. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Клієнта чи Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 4. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 5. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки Онлайн-оплата підтверджує якість наданих Клієнтові послуг у вигляді доступу до функціоналу Онлайн-замовлення відповідно до цього Договору.


Обмеження відповідальності

 1. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищенні будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу.
 2. Адміністрація не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісу.
 3. Адміністрація не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту, а також за збереження Логіна і Пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сайту, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
 4. При порушенні Користувачами умов цього Договору та/або норм чинного законодавства України, Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого і/або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сайту на постійній основі.
 5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сайту, за припинення доступу до Сервісу, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.
 6. Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
 7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сервісу.
 8. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за: зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем при використанні Сайту; якість послуг, наданих Юристом Клієнту, виконання їх в строк; виконання гарантійних зобов'язань перед Клієнтами щодо виконаних/наданих Юристами послуг; відповідність здійснюваної Юристами діяльності по виконанню послуг Клієнтам законодавству України; виконання Клієнтами своїх зобов'язань по оплаті виконаних/наданих їм Юристами послуг.
 9. Адміністрація не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Клієнтів або Юристів в результаті виконання/надання Юристами послуг для Клієнтів.
 10. Адміністрація ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Клієнтами, Юристами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрація в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Користувачеві.
 11. Адміністрація не контролює якість і строки послуг, що виконуються/надаються Юристами, які пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якої всі послуги, що пропонуються через Сайт Юристами, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Адміністрація.
 12. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, пропонованих Юристами за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті.
 13. Юрист бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Клієнтами виконаних робіт і послуг Юристами.
 14. Адміністрація залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі: отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України; вимог власників (і/або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і/або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на сайті; іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням; виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті, не відповідає Правилам, не відповідає Договору та/або чинного законодавства України.


Порядок вирішення спорів

 1. Користувач і Адміністрація погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів.
 2. Претензії Користувача відносно наданого Адміністрацією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
 3. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 4. У разі виникнення суперечок між Клієнтом та Юристом, пов'язаних із виконанням Юристом Замовлення, такі суперечки вирішуються із залученням Адміністрації.
 5. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністрації, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Адміністрації в таких спорах, а також відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і/або діяльністю Користувача на Сайті.


Заключні положення

 1. Цей Договір і відносини між Адміністрацією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
 3. Цей Договір для кожного із Користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2 розділу «Предмет Договору» цієї Оферти та діє до моменту видалення Акаунту Користувача.