• Lawly
 • Публічна оферта

Публічна оферта

Загальні положення

 1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – Оферта) інформаційної юридичної платформи «Lawly», в особі ФОП Дмитренко Антон Русланович, ІПН – 3447216012 (далі – Адміністрація), яка адресована будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – Користувач), разом іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, щоб укласти договір про надання інформаційних послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
 2. Адміністрація публікує цю Оферту на інтернет-сайті lawly.com.ua (далі – Сайт). Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою https://lawly.com.ua/p/offer.
 3. Крім тексту цього Договору, порядок користування Сайтом визначається Угодою користувача, розміщеною за адресою https://lawly.com.ua/p/terms, та Політика конфіденційності, розміщеною за адресою https://lawly.com.ua/p/policy, які є невід'ємною частиною цього Договору.
 4. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України цей Договір є публічним договором, та у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень та додатків до нього.
 5. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до Оферти (у тому числі до опису послуг, тарифів, порядку оплати) та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін такі зміни набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень пункту 2 розділу «Загальні положення» цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.
 6. Усі правочини (договори, угоди тощо) укладаються безпосередньо між Юристом та Клієнтом, та регулюються чинним законодавством України, у тому числі Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Сервіс та Адміністрація не є учасником таких правочинів, а лише надає Юристу та Клієнту інформаційні послуги, що направлені на налагодження комунікації Клієнта та Юриста з метою вирішення проблем Клієнта.
 7. Права та обов'язки Користувачів визначаються даною Офертою та чинним законодавством України.
 8. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають такі значення:
 • Сервіс – онлайн-сервіс комп'ютерного програмування у вигляді Інтернет-ресурсу, розміщеного в Інтернеті за адресою https://lawly.com.ua для пошуку юристів в Україні. Сервіс об'єднує два каталоги: каталог юристів та каталог юридичних послуг. Каталог юристів складається з юристів різного профілю: дипломованих юристів, адвокатів, нотаріусів, юридичних компаній та бюро перекладів. Каталог послуг є категоризованим списком юридичних послуг.
 • Акаунт – обліковий запис Користувача.
 • Реєстрація – процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті для отримання особистого Аккаунта.
 • Логін – ідентифікатор Користувача при Реєстрації, який він використовує у процесі використання Сайтом відповідно до цього Договору.
 • Пароль – код доступу до Акаунта.
 • Авторизація – введення зареєстрованим Користувачем своїх Логіна та Пароля для входу в Акаунт.
 • Особистий кабінет – сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої Користувач самостійно розміщує (у тому числі редагує, видаляє та додає) інформацію про себе та свій Акаунт.
 • Публічний профіль – це загальнодоступна сторінка Користувача, на якій відображається інформація, що заповнена в Особистому кабінеті.
 • Блокування профілю – дія Сервісу для заборони загального доступу до Публічного профілю на Сайті через порушення правил користування Сайтом.
 • Розблокування профілю – функціонал Сервісу для відновлення загального доступу до Публічного профілю на Сайті.
 • Оплата розблокування – разовий платіж Юриста для отримання доступу до платного функціоналу Розблокування профілю.
 • Публікація – функціонал Сервісу для розміщення на Сайті інформації у розділі «Новини».
 • Оплата публікації – разовий платіж Користувача для отримання доступу до платного функціоналу Публікація.
 • Клієнт - зареєстрований Користувач-замовник.
 • Юрист - зареєстрований Користувач-виконавець.
 • Послуга – дії Юриста, спрямовані на вирішення проблеми Клієнта.
 • Заявка – функціонал для опису Клієнтом проблеми і подальшої відправки цієї інформації Юристові.
 • Повторна Заявка функціонал для можливості надсилання Клієнтом Заявки без обов'язкового очікування між Заявками у 30 хвилин.
 • Сервісний збір за повтор – разовий платіж Клієнта для отримання доступу до платного функціоналу Повторна Заявка.
 • Термінова Заявка – функціонал для прискорення отримання Юристом Заявки.
 • Сервісний збір за терміновість – разовий платіж Клієнта для отримання доступу до платного функціоналу Термінова Заявка.
 • Замовлення – функціонал для управління Заявкою та для комунікації з Юристом щодо надання ним Послуги згідно відправленої Заявки.
 • Онлайн-замовлення – функціонал для підбору відповідного Юриста для вирішення проблеми Клієнта у вигляді виконаного Замовлення (далі – Підбір).
 • Онлайн-оплатаразовий платіж Клієнта для отримання доступу до платного функціоналу Онлайн-замовлення.
 • Онлайн-гаманець – баланс Користувача, що відображає суму внутрішньої валюти Сайту на Акаунті.
 • Онлайн-чат – функціонал розміщення Користувачем на сторінках Сайту особистих повідомлень, які недоступні для огляду всім Користувачам, а доступні лише Користувачам цього функціоналу.
 • Портфель замовлень – кількість доступних місць для прийняття в роботу Замовлень.
 • Поповнення портфеля – разовий платіж Юриста для збільшення кількості доступних місць у Портфелі замовлень.
 • Арбітраж – процедура перевірки Замовлення, що проводиться незалежним арбітром Сервісу, результат якої є незаперечним вердиктом на суперечку між Клієнтом та Юристом за цим Замовленням.

У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони керуватимуться трактуванням термінів, що використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, усталеної практики вживання та трактування відповідних термінів.


Предмет договору

 1. У порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Адміністрація надає доступ через мережу Інтернет до програмної продукції у вигляді Сайту та до платного функціоналу, в залежності від типу оплати (Сервісний збір, Онлайн-оплата тощо).
 2. Акцептом – моментом повного підтвердження та беззастережного прийняття всіх умов Договору, його додатків, правил, доповнень, що є його невід'ємними частинами – є будь-яке користування Сайтом (взаємодія з Сайтом), у тому числі, але не виключно – реєстрація, фактичне користування функціоналом Сайту, проведення будь-якої оплати, що передбачена даною Офертою або додатками до неї, розміщення Замовлення (Заявки тощо), прийняття Замовлення в роботу та будь-які інші дії на сайті або з його функціоналом.
 3. У разі незгоди Користувача з будь-якими положеннями цього Договору, Користувач не має права використовувати функціонал Сайту.
 4. Адміністрація має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам усіх або частини послуг по використанню та/або доступу до Сайту.


Порядок використання функціоналу Заявка та Повторна Заявка

 1. Після оплати Сервісного збору за повтор Клієнтом у нього з'являється можливість надіслати повторну Заявку Юристові раніше, ніж після 30 хвилин обов'язкового очікування між Заявками.
 2. Після цього в Особистому кабінеті Клієнта створюється Замовлення, що дозволяє Клієнту отримати доступ до контактів Юриста та до функціоналу контролю Заявки.
 3. Користувачеві забороняється розміщення особистих повідомлень в Онлайн-чаті: які порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових «пірамід»; є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; порушують права третіх осіб. Адміністрація має право на ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
 4. Права та обов'язки Користувачів визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
 5. Що Клієнт, що Юрист мають право відмовитися від Замовлення, проте сплачений Сервісний збір за повтор Клієнту не повертається.
 6. Використовуючи функціонал Повторна Заявка Клієнт усвідомлює та підтверджує, що:
 • Адміністрація не гарантує зворотного зв’язку від Юриста;
 • Адміністрація та Юрист є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
 • Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Клієнта діяльності, що здійснюється Юристом щодо виконання Замовлення для Клієнта;
 • Адміністрація не є Стороною електронної угоди між Юристом та Клієнтом, предметом якої є Послуга, що надається Юристом.


Порядок оплати функціоналу Повторна Заявка (Сервісний збір за повтор)

 1. За бажанням Клієнта скористатися функціоналом Повторна Заявка, він має заздалегідь сплатити Сервісний збір за повтор (50 грн.) шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту.
 2. У разі неможливості та/або відсутності відповіді Юриста на Заявку Адміністрація не зобов'язується повернути Клієнту сплачену ним суму платежу.
 3. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Клієнта чи Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 4. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 5. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки оплата Сервісного збору за повтор підтверджує якість наданих Клієнтові послуг у вигляді доступу до функціоналу Повторна Заявка відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Термінова Заявка

 1. Після оплати Сервісного збору за терміновість Клієнтом інформація із Заявки відправляється обраному Юристові у вигляді листа на електронну адресу та/або СМС, а також в Особистому кабінеті Юриста створюється Замовлення.
 2. Після цього в Особистому кабінеті Клієнта створюється Замовлення, що дозволяє Клієнту отримати доступ до контактів Юриста та до функціоналу контролю Заявки.
 3. Користувачеві забороняється розміщення особистих повідомлень в Онлайн-чаті: які порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових «пірамід»; є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; порушують права третіх осіб. Адміністрація має право на ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
 4. Права та обов'язки Користувачів визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
 5. Що Клієнт, що Юрист мають право відмовитися від Замовлення, проте сплачений Сервісний збір за терміновість Клієнту не повертається.
 6. Використовуючи функціонал Термінова Заявка Клієнт усвідомлює та підтверджує, що:
 • Адміністрація не гарантує зворотного зв’язку від Юриста;
 • Адміністрація та Юрист є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
 • Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Клієнта діяльності, що здійснюється Юристом щодо виконання Замовлення для Клієнта;
 • Адміністрація не є Стороною електронної угоди між Юристом та Клієнтом, предметом якої є Послуга, що надається Юристом.


Порядок оплати функціоналу Термінова Заявка (Сервісний збір за терміновість)

 1. За бажанням Клієнта скористатися функціоналом Термінова Заявка, він має заздалегідь сплатити Сервісний збір за терміновість (100 грн.) шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту.
 2. У разі неможливості та/або відсутності відповіді Юриста на Заявку Адміністрація не зобов'язується повернути Клієнту сплачену ним суму платежу.
 3. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Клієнта чи Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 4. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 5. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки оплата Сервісного збору за терміновість підтверджує якість наданих Клієнтові послуг у вигляді доступу до функціоналу Термінова Заявка відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Онлайн-замовлення

 1. Після Онлайн-оплати Клієнтом відбувається процедура Підбору в рамках функціоналу Онлайн-замовлення.
 2. Після успішного Підбору підібраний Юрист отримує сповіщення про нове Замовлення для його прийняття в роботу.
 3. Після прийняття Юристом Замовлення Клієнт та Юрист укладають між собою відповідні домовленості, що не стосуються Адміністрації, а Адміністрація забезпечує Клієнта та Юриста функціоналом Онлайн-Замовлення у рамках цього Замовлення.
 4. Користувачеві забороняється розміщення особистих повідомлень в Онлайн-чаті: які порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових «пірамід»; є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками; порушують права третіх осіб. Адміністрація має право на ознайомлення з історією особистих повідомлень та у будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.
 5. Права та обов'язки Користувачів визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів».
 6. Клієнт та Юрист мають право відправити Замовлення на Арбітраж у разі незадоволення відповідної сторони під час знаходження цього Замовлення у роботі.
 7. Клієнт має право відмовитися від підібраного Юриста або від Замовлення в цілому, і після успішного Арбітражу Клієнт може попросити підібрати іншого Юриста або запросити повернення коштів на Онлайн-гаманець Клієнта.
 8. Юрист має право відмовитись від Замовлення загалом, після чого відбудеться повторна процедура Підбору.
 9. Терміни виконання Замовлення, зазначені в описі Послуг, є орієнтовними. Насправді тривалість виконання Замовлення залежить від складності конкретної проблеми Клієнта та загального навантаження Юриста.
 10. Юрист зобов'язується підтвердити факт виконання Замовлення у повному обсязі, а Клієнт зобов'язаний підтвердити на Сайті факт виконання Замовлення Юристом щодо укладених із ним домовленостей.
 11. Якщо Клієнт не підтверджує виконання Замовлення після підтвердження Юриста протягом 48 годин, то воно вважається виконаним.
 12. Після успішного виконання Замовлення Юристу на Онлайн-гаманець нараховується винагорода у вигляді внутрішньої валюти, сума якої регулюється Адміністрацією (на даний момент вона дорівнює сумі Замовлення з вирахуванням від 30% комісії Сервісу).
 13. За бажанням Юриста вивести кошти з Онлайн-гаманця, йому необхідно надіслати заявку на виведення коштів, вказавши реквізити та суму, з номера телефону та/або електронної пошти, які були використані при Реєстрації та/або Авторизації. При цьому його профіль Юриста не повинен бути заблокований.
 14. Використовуючи функціонал Онлайн-замовлення Клієнт, роблячи Замовлення, а в свою чергу Юрист – приймаючи таке Замовлення, усвідомлюють та підтверджують, що:
 • Адміністрація та Юрист є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
 • Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Клієнта діяльності, що здійснюється Юристом щодо виконання Замовлення для Клієнта;
 • Адміністрація не є Стороною електронної угоди між Юристом та Клієнтом, предметом якої є Послуга, що надається Юристом.


Порядок оплати функціоналу Онлайн-замовлення (Онлайн-оплата)

 1. За бажанням Клієнта скористатися функціоналом Онлайн-замовлення, він має заздалегідь сплатити повну вартість обраної Послуги шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту.
 2. У разі неможливості надання функціоналу Онлайн-замовлення Клієнту з вини Адміністрації, Адміністрація зобов'язується повернути Клієнту сплачену ним суму на Онлайн-гаманець у вигляді внутрішньої валюти, сума якої регулюється Адміністрацією (на даний момент вона дорівнює сумі Замовлення з вирахуванням Сервісного збору).
 3. За бажанням Клієнта вивести кошти з Онлайн-гаманця, йому необхідно надіслати заявку на виведення коштів, вказавши реквізити та суму з номера телефону та/або електронної пошти, які були використані при Реєстрації та/або Авторизації. При цьому стягується комісія Сервісу за виведення коштів, сума якої регулюється Адміністрацією (на даний момент вона дорівнює 10% від бажаної суми виведення).
 4. Протягом 30 календарних днів після повернення Клієнту коштів на Онлайн-гаманець, він зобов'язаний або вивести кошти, або використати їх на Замовлення, інакше кошти будуть списані Адміністрацією у вигляді комісії Сервісу в розмірі 100% від доступної суми на Онлайн-гаманці.
 5. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Клієнта чи Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 6. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 7. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки Онлайн-оплата підтверджує якість наданих Клієнтові послуг у вигляді доступу до функціоналу Онлайн-замовлення відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Портфель замовлень

 1. За бажанням Юриста взяти в роботу Замовлення, йому необхідно мати хоча б 1 доступне місце в Портфелі замовлень.
 2. Після прийняття Замовлення на роботу з Портфеля списується 1 вільне місце. Ця дія є незворотною.
 3. Для збільшення доступних місць у Портфелі замовлень необхідно виконати Поповнення портфеля.
 4. Після Поповнення портфеля Юристом його Портфель замовлень збільшиться на кількість вільних місць, яка була обрана при Поповненні.
 5. Використовуючи функціонал Портфеля замовлень, Юрист усвідомлює і підтверджує, що Адміністрація не гарантує зворотний зв'язок від Клієнта.


Порядок оплати функціоналу Портфель замовлень (Поповнення портфеля)

 1. За бажанням Юриста скористатися функціоналом Портфель замовлень, він має заздалегідь сплатити Поповнення портфеля шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту.
 2. У разі неможливості та/або відсутності відповіді Клієнта на Заявку Адміністрація не зобов'язується повернути Юристові сплачену суму платежу.
 3. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Юриста внаслідок виконання Замовлення.
 4. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Клієнтом, Юристом чи третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 5. Адміністрація та Юрист не підписують акти виконаних робіт, оскільки оплата Поповнення портфеля підтверджує якість наданих Юристу послуг через доступ до функціонала Портфель замовлень відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Розблокування профілю

 1. Використання функціоналу Розблокування профілю доступне лише Юристу, Публічний профіль якого зазнав дії Блокування профілю через порушення Юристом правил користування Сайтом (наприклад, не реагування протягом 20 хв. і більше на 5 замовлень підряд).
 2. Адміністрація не нестиме відповідальності за будь-які витрати чи збитки, які прямо чи опосередковано виникли у Юриста внаслідок Блокування профілю.
 3. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності перед Юристом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 4. Для використання функціоналом Розблокування профілю необхідно виконати Оплату розблокування.
 5. Після Оплати розблокування Юристом його Публічний профіль буде розблоковано протягом 24 годин.
 6. Розблокування профілю гарантує повернення загального доступу до Публічного профілю у випадку, якщо цей Публічний профіль активний (заповнена вся необхідна інформація в Особистому кабінеті).
 7. Після Розблокування профіль може бути знову заблокований, у разі порушень Юристом правил користування Сайтом.
 8. При повторному Блокуванні профілю оплачені кошти за поточне Розблокування профілю не повертаються.
 9. Через 30 календарний днів після Блокування профілю у разі наявності коштів на Онлайн-гаманцю Юриста, якщо Юрист не Розблокує свій профіль, то кошти будуть списані Адміністрацією у вигляді комісії Сервісу в розмірі 100% від доступної суми на Онлайн-гаманці.


Порядок оплати функціоналу Розблокування профілю (Оплата розблокування)

 1. За бажанням Юриста скористатися функціоналом Розблокування профілю, він повинен заздалегідь виконати Оплату розблокування у вигляді Поповнення портфелю відповідним пакетом «Розблокування профілю».
 2. Адміністрація та Юрист не підписують акти виконаних робіт, оскільки Оплата розблокування підтверджує якість наданих Юристу послуг за допомогою доступу до функціонала Розблокування профілю відповідно до цього Договору.


Порядок використання функціоналу Публікація

 1. Використання функціоналу Публікація доступна Користувачеві, який бажає розмістити інформацію, що не суперечить правилам користування Сайтом.
 2. Адміністрація модерує Публікацію перед розміщенням, але за жодних обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами, які розмістили або прочитали розміщену інформацію, за будь-які прямі чи опосередковані збитки, у тому числі втрачену вигоду.
 3. Для використання функціоналом Публікація необхідно виконати Оплату публікації.
 4. Після Оплати публікації Користувачем, його інформація буде промодерована та розміщена, у разі успішної модерації, протягом 5 робочих днів.
 5. Публікація гарантує розміщення інформації на постійній основі до припинення існування Сайту або окремої сторінки Сайту в мережі Інтернет.
 6. Після Публікації розміщена інформація може модеруватися або видалятися у разі порушення правил користування Сайтом.
 7. У разі видалення інформації через порушення правил користування Сайтом сплачені кошти за поточну Публікацію не повертаються.


Порядок оплати функціоналу Публікація (Оплата публікації)

 1. За бажанням Користувача скористатися функціоналом Публікація, він має заздалегідь виконати Оплату публікації (вартість договірна).
 2. Оплата відбувається на розрахунковий рахунок Адміністрації (UA223052990000026004010124726) у сумі, обумовленій з Користувачем, з коментарем до платежу у вигляді «Оплата функціоналу публікації згідно з Публічною офертою (https://lawly.com.ua/p/offer)».
 3. Адміністрація та Користувач не підписують акти виконаних робіт, оскільки Оплата публікації підтверджує якість наданих Користувачеві послуг за допомогою доступу до функціоналу Публікація відповідно до цього Договору.


Обмеження відповідальності

 1. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищенні будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу.
 2. Адміністрація не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісу.
 3. Адміністрація не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту, а також за збереження Логіна і Пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сайту, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
 4. При порушенні Користувачами умов цього Договору та/або норм чинного законодавства України, Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого і/або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сайту на постійній основі.
 5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сайту, за припинення доступу до Сервісу, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.
 6. Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
 7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сервісу.
 8. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за: зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем при використанні Сайту; якість послуг, наданих Юристом Клієнту, виконання їх в строк; виконання гарантійних зобов'язань перед Клієнтами щодо виконаних/наданих Юристами послуг; відповідність здійснюваної Юристами діяльності по виконанню послуг Клієнтам законодавству України; виконання Клієнтами своїх зобов'язань по оплаті виконаних/наданих їм Юристами послуг.
 9. Адміністрація не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Клієнтів або Юристів в результаті виконання/надання Юристами послуг для Клієнтів.
 10. Адміністрація ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Клієнтами, Юристами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрація в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Користувачеві.
 11. Адміністрація не контролює якість і строки послуг, що виконуються/надаються Юристами, які пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якої всі послуги, що пропонуються через Сайт Юристами, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Адміністрація.
 12. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, пропонованих Юристами за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Юрист бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Клієнтами виконаних робіт і послуг Юристами.
 13. Адміністрація залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі: отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України; вимог власників (і/або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і/або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на сайті; іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням; виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті, не відповідає Правилам, не відповідає Договору та/або чинного законодавства України.


Порядок вирішення спорів

 1. Користувач і Адміністрація погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів.
 2. Претензії Користувача відносно наданого Адміністрацією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
 3. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 4. У разі виникнення суперечок між Клієнтом та Юристом, пов'язаних із виконанням Юристом Замовлення, такі суперечки вирішуються із залученням Адміністрації.
 5. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністрації, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Адміністрації в таких спорах, а також відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і/або діяльністю Користувача на Сайті.


Заключні положення

 1. Цей Договір і відносини між Адміністрацією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
 3. Зміни та/або доповнення до даної Оферти вносяться в односторонньому порядку за рішенням Адміністрації. Датою вступу в силу таких змін або доповнень є дата їх публікації на Сайті (у вигляді окремого документа та/або нової редакції даної Оферти).
 4. У випадку незгоди Користувача з положеннями даної Оферти або внесених до неї змін та доповнень, він зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію у письмовому вигляді та негайно припинити користування Сайтом, а також видалити свій Акаунт. Продовження користування Сайтом, так само як і невидалення Акаунту є підтвердженням того, що Користувач погодився на положення Оферти або внесених до неї змін та доповнень.
 5. Цей Договір для кожного із Користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2 розділу «Предмет Договору» цієї Оферти та діє до моменту видалення Акаунту Користувача.